Прехвърляне на фирма при наследници

Прехвърляне на фирма при наследници

2017-06-29 12:21:41
Прехвърляне на фирма при наследници

Прехвърляне на фирма

между наследници   счетоводни услуги, фирма, регистрация, наследници, документи, продажба, дялове, софия, пловдив, бургас, русе

 

Въпрос:

Здравейте,

Моля за информация каква е процедурата по ред, за да се прехвърли ЕООД на един от наследниците на починало ФЛ на ЕООД.
Случаят е следният: 
ФЛ почива и има фирма ЕOOД, което е в дейност и няма вече управител. Наследниците са 3-ма (Син, дъщеря и съпруга). Искат фирамта се прехвърли на сина. Какво се прави в този случай, освен да се вади удостоверение за наследници?

 

Отговор:

Здравейте,

Тримата наследници съставят един протокол с решенията които вземат за наследеното ЕООД ( по право те наследяват  дяловете на ЕООД съгласно удостоверението за наследници). След това изготвят договори за продажба на дяловете помежду си ( съпругата и дъщерята продават на сина ) като ги заверяват нотариално. Новият собственик изготвя нов дружествен договор, и заедно с нотариално заверените договори за покупко-продажба на дялове, протокола от взетото решение на наследниците, актуално удостоверение за наследници, декларация по чл.13, ал.4 от ЗТР се подават в Търговския регистър. Ако желаете можем да Ви съдействаме в подготовката на документите. При нужда се обърнете към някой от офисите ни.

Поздрави.

 

 

Web Analytics