Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Прехвърляне на средства от собственик към фирма и обратно

Прехвърляне на средства от собственик към фирма и обратно

2017-05-11 15:25:11
Прехвърляне на средства от собственик към фирма и обратно

Прехвърляне на средства от

собственик към фирма и обратно   

счетоводни услиги, фирма, средства, пари, собственик, данък, софия, русе, бургас, пловдив

 

Въпрос:

Здравейте !
Имам регистрирана от 1 г. фирма ЕООД и съм собственик и управител, с уставен капитал от 100 лева. През годината съм прехвърлил от личната си сметка 10000 лв, за дейността на фирмата, които са отнесени в с/ка 493. От приходите тази година се надявам да си възстановя частично сумата, която съм прехвърлил на ЕООД-то.
Въпросът ми е : Как следва да се процедира документално при прехвърлянето на средствата
към ЕООД, и после връщането им от ЕООД-то. Следва ли да има договор , в който да е упомената сумата и срока на връщане на сумата, може ли без да се договаря лихва и коя сметка да се използва.
Благодаря !
С уважение.

 

Отговор:

Здравейте,

Превода на 10000 лв. във фирмената сметка трябва да има документална обоснованост.

Можете да подготвите или договор за временна финансова помощ от Вас като физическо лице към дружеството ( задължително трябва да има елемента с лихвата, която не трябва да се отличава от общите "пазарни" равнища), или да имате протоколно решение на едноличния собственик за допълнителна парична вноска за покриване разходите на дружеството докато същото започне да се самофинансира. И в двата случая трябва да има срок на връщане, но при втория случай имате възможността да запишете в решението, че за направената допълнителна вноска дружеството не дължи лихва. 

Тъй като допълнителната парична вноска е с временен характер ( подлежи на връщане ) и не води до увеличаване на капитала, осчетоводяването става чрез разчетна сметка ( например 493 - разчети със съдружници ) :

- 503/493 - при получаване на средствата

- 493/503 - при връщане на средствата

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

 

Web Analytics