Попълване на ГДД при доходи от търговия с ценни книжа

Попълване на ГДД при доходи от търговия с ценни книжа

 

Въпрос:
Здравейте!

Физическо лице съм и съм извършвал търговия с акции на борса извън ЕС. Имам нужда от консултация относно начините на попълване на декларация по чл.50 ЗДДФЛ, задълженията ми за деклариране на притежаваните активи, реализирана печалба, дивиденти, срокове, облекчения, особени случаи (като сплит на акции) и т.н.

Благодаря предварително!

ГДД, акции, доходи, данъци, НАП, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

За описаната от Вас дейност - а именно търговия с ценни книжа следва да попълните приложение №5 и приложение №8 към годишната данъчна декларация. С приложение №5 декларирате реализираните печалби от търговията с ценни книжа (в таблица 2). С приложение №8 декларирате притежаваните от Вас към 31.12.2020 г. акции и дялове в предприятия извън България (Част 1) и получените суми като дивидент през годината от притежавани акции и дялове извън България (Част 4). Декларацията заедно с приложенията към тях могат да се подадат на хартия (ако не сте самоосигуряващо се лице) или по ел. път (с Ваш ел. подпис, с ел. подпис на упълномощено лице или с ПИК от НАП, който е на Ваше име).

Срокът за подаване на декларацията е 30.04, като можете да се възползвате от 5% отстъпка от данъка, ако подадете декларацията и платите данъка в срок до 31.03 и нямате никакви други публични задължения (т.е. задължения към Държавата и/или общини).

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден