Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Отдаване под наем през Booking и Airbnb

Отдаване под наем през Booking и Airbnb

2021-04-28 08:48:31
Отдаване под наем през Booking и Airbnb

Отдаване под наем през Booking и Airbnb

 

Въпрос:
Здравейте!

Предстои ни закупуване на ваканционен имот, който имаме намерение да отдаваме под наем през Booking.com или Airbnb.

Нямаме фирма, т.е - физическо лице отдава под наем апартамент. Имотът ще е на името на съпруга ми(ако е от значение).

Не сме наясно с редът и стъпките за тази цел. Какво трябва да направим и какви данъци дължим?

Благодаря предварително!

под наем, приходи, ДДС, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Имате различни варианти, ще се опитаме на кратко да ги обхванем. Общото във всички случаи, че първата стъпка, която трябва да направите е да извадите категоризация на апартамента. Това се случва в общината в която се намира въпросния апартамент. За да можете да подадете документи за това обаче, трябва да изберете под каква форма ще работите - като физическо лице или като фирма:

1. Физическо лице - Ако изберете да експлоатирате апартамента като физическо лице ще попаднете в единия от двата случая:

- Ако категоризацията ви е 1 или 2 звезди имате възможността да се облагате на "патентен данък". Това означава, че плащате веднъж годишно патентен данък, който ще Ви бъде определен от конкретната община, където се намира ваканционния имот. Различните общини имат различни ставки на патентен данък.

- Ако категоризацията ви е над 2 звезди, то ще дължите в края на годината данък в размер на 10% върху общата сума на получения от доход, като се приспаднат 10% нормативно признати разходи.

Освен съответния данък ще дължите и осигуровки за времето, през което извършвате своята дейност. Минималните осигурителни вноски, които ще дължите са на база минималния месечен осигурителен доход за годината. В края на годината се прави годишно изравняване на осигурителните вноски. Годишният доход, който сте генерирали се сравнява със общата сума върху която сте плащали през годината осигуровки. Ако доходът е по-голям, върху разликата се дължат допълнителни осигурителни вноски. 

2. Фирма - при експлоатацията на апартамента през регистрирана фирма, в края на годината ще дължите данък в размер на 10% изчислен върху реализираната печалба (ако има такава). В последствие, ако тази печалба бъде разпределена като дивидент (доход) на управителя на фирмата, се дължат допълнително 5% данък дивидент.

За времето през което фирмата извършва дейност се дължат осигурителни вноски от името на управителя, като и тук минималната осигурителна вноска е на база минималния месечен осигурителен доход за годината. В този случай обаче няма годишно изравняване, както се прави при физическите лица.

Принципно, административната тежест е по-малка, ако изберете варианта с физическото лице. Също така всеки лев, който изкарате като физическо лице можете да си го ползвате веднага за лични нужди. При работа с фирма, всеки лев изкаран от фирмата си остава на фирмата, докато не се разпредели дивидент (което може да стане единствено при реализирана печалба и се плати 5% данък дивидент). Също така, при избора си на форма на работа е хубаво да прецените и какви приходи и разходи очаквате, защото от данъчна и осигурителна гледна точка може да се окаже по-изгодно да работите с фирма.

Независимо на кой вариант ще се спрете, имайте в предвид нещо много важно - ще трябва задължително да се регистрирате по ДДС. Това се налага поради факта, че ще работите с Booking и Airbnb. Накратко - според закона за ДДС, всяко лице, което в своята търговска дейност получава услуги от фирми, регистрирани в Европейския Съюз, но извън България подлежат на регистрация по ДДС по един малко по-специален режим (чл. 97а от Закона за ДДС). При тази регистрация, Вие няма да дължите ДДС върху вашите продажби, но ще дължите ДДС върху стойността на получените от Вас услуги (Например, ако работите с Booking, те всеки месец ще ви изпращат фактура за комисионната, която им дължите. Върху стойността на получената фактура ще трябва да си "самоначислите" 20% ДДС и да го внесете в Държавния Бюджет). Ако достигнете оборот от реализирани продажби в размер на 50 хил. лв. в рамките на предходните 12 месеца, ще трябва да се регистрирате по ДДС на общо основание, което означава, че ще започнете да начислявате и да дължите ДДС върху всичките си реализирани продажби. Също така ще можете да си връщате ДДС-то по направени разходи, за които сте получили фактури с включено ДДС.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!

Web Analytics