Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Онлайн фитнес треньор

Онлайн фитнес треньор

2020-11-20 09:30:54
Онлайн фитнес треньор

Онлайн фитнес треньор

 

Въпрос:
Здравейте!

Искам да стартирам бизнес за онлайн фитнес треньор. Каква фирма трябва да си направя и как да процедирам?

Благодаря предварително!

ЕООД, свобосна професия, онлайн фитнес, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Във Вашия случай най-удачните варианти, за да развивате описаната от Вас дейност са два - да регистрирате Еднлично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД) или да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия. Основните разлики между двата варианта са следните:

От данъчна гледна точка нещата изглежта така:

- при свободната професия Вие декларирате размера на приходите за годината. От така получената сума приспадате 25% нормативно признати разходи и платените през годината осигуровки и върху така получената сума дължите 10% данък.

- при ЕООД Вие декларирате размера на приходите и разходите, свързани с дейността Ви. Ако приходите са повече от разходите, то Вие реализирате печалба и тази печалба се облага с 10% данък.

От осигурителна гледна точка нещата стоят по следния начин:

- при свободна професия се осигурявате ежемесечно, като съответно трябва да декларирате и внасяте осигуровки всеки месец, върху минималния осигурителен доход. В края на годината при подаване на годишната данъчна декларация, се прави изравняване. При това изравняване се гледа реализирания доход през годината, и ако сумата му надвишава сумата върху която сте се осигурявали, трбява да довнесете осигуровки върху разликата. Сумата, върху която се внасят осигуровки на годишна база не може да бъде по-висока от максималния осигурителен доход за годината.

- при ЕООД осигуровките отново се внасят върху минималния осигурителен доход за годината, като разликата е, че няма годишно изравняване на осигурителните вноски.

Т.е. чисто от данъчна и осигурителна гледна точка, ще трябва да си прецените и да си направите някакъв план относно какви приходи очаквате да получавате и какви разходи бихте имали. Единствено по този начин бихте могли да определите, коя форма на дейност е икономически по-изгодна.

Извън разликите от данъчна и осигурителна данъчна гледна точка съществута и няколко чисто функционални разлики:

- парите, които изкарвате като свободна професия реално са си Ваши пари и можете да си ги "харчите" когато и за каквото си искате. При ЕООД, парите, които фирмата изкара си остават на фирмата. Ако искате, Вие в качеството си на собственик да разполагате с тези пари има няколко варианта - да си давате заплата, да си дадете заем или след като финансовата година изтече и фирмата, ако е реализирала печалба, то Вие ще можете да си разпределите печалбата като дивидент (но ще трябва да платите допълнителни 5% данък дивидент върху тази сума).

- като свободна професия можете да работите единствено Вие, т.е. ако разширите дейността си, Вие няма как да наемете допълнителен персонал. При ЕООД това ограничение не съществува и при евентуално разширяване на Вашата дейност, спокойно можете да наемате персонал.

- ако упражнявате своята дейност като свободна професия, няма да имате задължението да издавате касов бон при получаване на пари в брой. За ЕООД, това облечкение не важи и ако получавате пари в брой, ще трябва да си закупите касов апарат.

- за да се регистрирате като лице, упражняващо свободна професия е нужно към комплекта документи (заявление и декларация) да предоставите и диплома или някакъв друг сертификат, който да удостоверява компетенцията Ви да предоставяте услугите, които ще извършвате. Самата регистрация се извършва от Регистър Булстат в рамките на 24 часа, като има и държавна такса в размер на 10,00 лв. За да регистрирате ЕООД процедурата е малко по-дълга и сложна. Като начало се подготвят комплект с документи (учредителен акт, протокол от учредително събрание, договор за управление, няколко декларации и образец от подпис). Част от документите се заверяват при нотариус. След това трябва да откриете набирателна сметка в банка по Ваш избор, по която да внесете началния капитал. Минимумът е 2,00 лв. Вносната бележка за внесения капитал, заедно с останалите подготвени документи  се подават в Търговския Регистър, в срок не по-късно от 7 календарни дни от датата на учредителния акт, като регистрацията се извършва в рамките на 7 работни дни. Държавната такса е 110,00 лв.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!

Web Analytics