Майчинство, осигуровки и обезщетения

Майчинство, осигуровки и обезщетения

2018-01-30 10:58:34
Майчинство, осигуровки и обезщетения

Майчинство, осигуровки и обезщетения  счетоводни услуги, обезщетения, майчинство, регистрация на фирма, осигуровки, пловдив, русе, счетоводител, бургас

 

Въпрос 1:

Здравейте
Предстои ми излизане в майчинство след 7 месеца.През последните 9 месеца бях осигурявана от бюрото по труда а преди това имам трудов стаж 10 години в една фирма. В момента съм безработна и въпросът ми е дали трябва да внасям някакви осигуровки за предстоящите 7 месеца за да получавам обезщетения за майчинство. На каква база се изчисляват самите обезщетения 
Благодаря.

 

Отговор 1:

Здравейте,

За придобиване право на парични обезщетения при бременност и раждане е необходимо да са изпълнени следните условия:

към началото на отпуска лицата да са осигурени за общо заболяване и майчинство;
да имат най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство. Дванадесет месечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател.
да им е разрешен съответният вид отпуск.

Второто условие Вие го изпълнявате - имате 12 месеца осигурителен стаж 

За да изпълните първото условия трябва да сте наета някъде на трудов договор . Другият вариант е да сте самоосигуряващо се лице. За да можете сама да си правите осигурителни вноски за всички социални рискове, трябва или да имате собствена фирма, или да сте регистриран земеделски производител, или да сте регистрирана като лице упражняващо свободна професия. Важно е  в която и да е от тези форми  да използвате, към момента на получаване на първия болничен лист за бременност и раждане ( издава се 45 дни преди термина) трябва  да си правите вноските. 

Ако не изпълнявате условията ще получавате само социална помощ ( след кандидатстване по определения ред ) в размер на 100 лв. месечно след раждането до навършване на 1 год. на детето. Също така и 150 лв. преди раждане ( за болничния от 45 дни преди раждане).

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

Въпрос 2:

Много ви благодаря за отговора. До колкото също така разбрах за месеците в които съм безработна в случая от 01.07. 2017 - до примерно 01.2018 обезщетенията се изчисляват на база МРЗ. Може ли да ми потвърдите дали това е вярно ?

Още веднъж много Ви благодаря.

 

Отговор 2:

Да, вярно е. Ако в последните 24 месеца има период в който сте били "на борсата" за това време Ви се смята като осигурителен доход МРЗ. 

Поздрави.

Web Analytics