Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Занаятчия керамик – свободна професия или ЕООД?

Занаятчия керамик – свободна професия или ЕООД?

2020-02-14 09:10:15
Занаятчия керамик – свободна професия или ЕООД?

Занаятчия керамик – свободна професия или ЕООД?

 

Въпрос:

Здравейте,

Моят въпрос е следният:
Регистриран съм по закона за занаятите - керамик. Произвеждам керамични съдове, които смятам да продавам по специализирани занаятчийски базари и панаири, както и в сувенирни магазини. През годината очаквам издаване на 20-30 броя фактури. Очакван доход около 8000-12000 лева годишно. Кой вариант е по-изгоден за регистрация като ЕООД или свободна професия? Необходим ли е касов апарат?

Благодаря!
ЕООД, свободна професия, керамик, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

След като сте регистриран като керамик по закона за занаятите, най удачния за Вас вариант е да се регистрирате като лице упражняващо свободна професия. За реализираните доходи ще трябва да подавате декларация по закона за Данъци  върху Доходите на Физически Лица (ДДФЛ). Доходите Ви ще се облагат с 10% данък. Данъчната основа за облагане ще се формира, като декларираните приходи се намалят с 40% (без да има необходимост да доказвате разходите с документи - фактури за покупки, договори и т.н.) и остатъка се облага с 10%. Като лице упражняващо свободна професия нямате задължение да издавате касови бележки от касов апарат за извършените продажби.

Ако смятате, че разходите от дейността Ви ще превишат 40% от приходите от дейността, е по-добре да си регистрирате ЕООД и чрез него да осъществявате дейността си. В този случай, приходите от продажби се регистрират с издаване на фактури за продажбите на юридически лица и на физически лица които поискат такива, както и чрез издаване на касови бележки от касов апарат за продажбите  за които парите са получени в брой. Разходите ще трябва да ги доказвате с документи и облагаемата за ЕООД-то печалба ще се формира като разлика между документално доказаните приходи и документално доказаните разходи. Печалбата се облага с 10% корпоративен данък (данък печалба). Едва след това, обложената вече с данък печалба можете да разпределите като дивидент за Вас и да я извадите от активите на дружеството и да се разпореждате с тази печалба както си искате. Но трябва да знаете, че за да получите дивидента като физическо лице, ще трябва да заплатите допълнително 5% данък дивидент.

Остава на Вас да прецените и да изберете начина по който ще осъществявате стопанската дейност.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics