Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Закупуване на офис от земеделски производител

Закупуване на офис от земеделски производител

2020-06-25 08:50:10
Закупуване на офис от земеделски производител

Закупуване на офис от земеделски производител

 

Въпрос:
Здравейте,

Регистрирана съм като Земеделски производител. Искам да закупя ателие, което ще се използва като офис на фирмата с административна цел .В момента е само с разрешително за строеж. След около месец ще подпиша предварителен договор с инвеститора. Плащането ще е на 3 етапа.
Въпроса ми е какво минава за разход на фирмата по време на строеж и след това?

Регистрирана по ДДС и се облагам по чл.29а. Предполагам, че ще мога да ползвам ДДС то при трите вноски.

А дали мога да ползвам корпоративен данък по чл.189б?

Благодаря предварително!

имот, земеделски производител, разходи, данъчен кредит, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Ако сте физическо лице, регистрирано като земеделски производител, то Вие не признавате никакви разходи. Облагаемия Ви доход в края на годината се определя след като от реализираните от Вас приходи се приспаднат 40%/60%  от стойността на реализираните приходи, нормативно признати разходи, в зависимост от това дали произвеждате преработени или непреработени продукти на селското стопанство. Т.е. няма никакво значение разходите които правите през годината. За данъчни цели прихода който сте реализирали се намаля с твърда сума - 40% или 60%. 

Ако сте юридическо лице, регистрирано като земеделски производител, то облагаемия Ви доход в края на годината се формира на база печалба (приходи минус разходи). В този случай вече разходите, които ще направите във връзка със закупуването на офиса Ви, имат значение. Ако помещението, което ще закупите реално ще го ползвате с административни цели  - като офис от който ще извършвате реална дейност по организация и ръководство, то няма проблем покупната стойност да бъде призната за разход на Дружеството. Имайте в предвид обаче, че тази стойност ще бъде призната пропорционално в продължение на 20 години. Т.е. ако например закупите офиса на стойност 200 000 лв., то годишната норма на разходите която ще Ви бъде признавана е в размер на 10 000,00 лв. (това е т.нар. амортизация - изхабяване на дълготраен актив). Ще започнете да отчитате и признавате разход обаче от момента в който започнете да използвате офиса. 

Тъй като споменахте, че имота, който ще закупувате ще го ползвате за административни цели, то нашето мнение е, че бихте могли да се възползвате от данъчното облекчение описано в чл. 189б от ЗКПО.  В алинея 2  ясно е описано, че това облекчение се отнася в закупуването на сгради и техника, необходими за извършване на дейностите посочени в алинея 1, а именно  дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Т.е. бихте могли да се възползвате от това облекчение, ако имота който закупувате го използвате за производствени цели, а не за административни.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics