Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Доставка на услуги и ВОД . Срок за фактура

Доставка на услуги и ВОД . Срок за фактура

2017-04-20 12:46:21
Доставка на услуги и ВОД . Срок за фактура

Доставка на услуги и ВОД.

Срок за фактура    счетоводни услуги, доставка, ддс, вътрешно общностна доставка, вод, фактура, софия, русе, пловдив, бургас

 

Въпрос:

Здравейте,

Обръщам се към Вас с един казус относно фирменото счетоводство . Според чл. 113/5/ от ЗДДС при извършването на ВОД фактурата се издава не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за извършената доставка. Не по-късно от 15-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало данъчното събитие за извършената доставка, се издава и фактура за получено авансово плащане във връзка с тази вътреобщностна доставка.
В случая имаме международен договор за услуга /за извършване на един анализ/. Протокола за приемане на разработката е от 6.12.2016г . , а съответната фактура е от австрийска фирма и е с дата 22.12.2016 г. 
Въпроса е , тъй като от нашето счетоводство ни казват, че срока между фактура и протокол е 5 дни, но това е за българските договори. В горния случай чл.113/5/, как се тълкува? Но пък ВОД, означава само доставки! Помогнете спазен ли е срока в нашия случай .
Благодаря!

 

Отговор:

Здравейте,

На първо място Вие имате доставки на услуги а не ВОД ( ВОД имаме при доставка на стоки ).

След като нямаме ВОД, то разпоредбата на чл. 113/5/ не се отнася за Вашия случай  и приложимата разпоредба е на чл.113/4/ - до 5 дни от данъчното събитие. В чл.25/2/ е определено кога възниква данъчното събитие - във Вашия случай датата на протокола за приемане на разработката/анализа - 06.12.2016 г. От гледна точка на фирменото счетоводство, фактура следва да се издаде до 11.12.2016 г.

Все пак от гледна точка на фискалната дисциплина мислим, че няма да имате проблем с НАП, тъй като данъчното събитие и издаването на фактура са в един и същ месец и с действията си не ощетявате бюджета.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

 

Web Analytics