Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Деклариране на инвестиции в акции

Деклариране на инвестиции в акции

2021-04-21 08:45:10
Деклариране на инвестиции в акции

Деклариране на инвестиции в акции

 

Въпрос:
Здравейте!

Интересувам се как стоят нещата при дългосрочното инвестиране в акции на чуждестранните пазари и данъчното облагане. Имам намерение да купувам акции и да ги държа за периоди между 1 и 10 години, като същевременно ще получавам и дивиденти, които ще бъдат реинвестирани. В тази връзка имам следните въпроси:

1. Трябва ли да подавам данъчна декларация всяка година, при все, че печалбата/загубата от позициите няма да е реализирана (те ще бъдат отворени)?

2. Подлежат ли на повторно облагане дивидентите, при все че те ще бъдат вече обложени веднъж с данък печалба, в съответствие с данъчното законодателство на САЩ.

3. Ако след да речем 5 години реша да затворя позиции и да изтегля по банкова сметка сума в размер на парите, които съм депозирал при брокера през годините, това биха били пари, които съм спестил от заплати и вече са били обложени с данък. Би ли подлежала тази сума на повторно облагане?

4. Какви са възможните наказания, в случай че не съм декларирал нищо през годините и реша да си изтегля парите от сметката при брокера?

Благодаря предварително!

ГДД, акции, данъци, печалба, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

Директно към Вашите въпроси:

1. Трябва ли да подавам данъчна декларация всяка година, при все, че печалбата/загубата от позициите няма да е реализирана (те ще бъдат отворени)? - В годишната данъчна декларация се декларират три обстоятелства свързани с ценните книжа - реализирана печалба от търговия с ценни книжа, получен дивидент от притежавани акции и дялове в чуждестранни предприятия и притежавани акции и дялове в чуждестранни предприятия към 31.12 на всяка година. Т.е. ако към края на годината притежавате акции и/или дялове в чуждестранни предприятия, то Вие сте задължени да подадете данъчна декларация и да ги декларирате, независимо че през годината можете да нямате реализиран доход или изплатен дивидент.

2. Подлежат ли на повторно облагане дивидентите, при все че те ще бъдат вече обложени веднъж с данък печалба, в съответствие с данъчното законодателство на САЩ. - Ако при получаването на дивидент Ви е удържан данък според законодателството на съответната държава, от която е и компанията която Ви изплаща дивидент, то единствено се доплаща данък дивидент в България, ако удържания вече данък е по-нисък от дължимия данък в България. Например - Данък дивидент в България е 5%. Ако Ви е изплатен дивидент и Ви е удържана сума по-ниска от 5%, то ще трябва да доплатите разликата до 5% в България. Ако Ви е удържан данък по-висок от 5%, то в България не плащате никакъв данък (но и не Ви се възстановява разлика, ако данъка, който Ви е удържан е в размер над 5%)

3. Ако след да речем 5 години реша да затворя позиции и да изтегля по банкова сметка сума в размер на парите, които съм депозирал при брокера през годините, това биха били пари, които съм спестил от заплати и вече са били обложени с данък. Би ли подлежала тази сума на повторно облагане? - Реално с данък ще бъде обложена печалбата, а не целия доход. Например - имате спестявания 10 хил. лв., с които решавате да закупите акции. След 5 години продавате тези акции на обща стойност 15 хил. лв. при което реализирате печалба в размер на 5 хил. лв. Реално ще платите данък върху реализираната печалба в размер на 5 хил. лв.

4. Какви са възможните наказания, в случай че не съм декларирал нищо през годините и реша да си изтегля парите от сметката при брокера? - Минималната санкция за неподадена данъчна декларация в срок е 500,00 лв. плюс дължимия недеклариран данък (ако е се е дължал такъв) с включени лихви за периода от който е бил дължим този данък до момента в който е установено нарушението.

Надяваме се, че сме Ви били полезни.

Поздрави!

Web Analytics