Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Данъци на ЕООД

Данъци на ЕООД

2020-02-12 08:50:02
Данъци на ЕООД

Данъци на ЕООД

 

Въпрос:

Здравейте, искам да Ви попитам какви данъци дължа като ЕООД, занимаващо се с продажба на дребно - по-конкретно заведение предлагащо храна и напитки. Какви са законовите изисквания и какви данъци се плащат?

Благодаря!
данъци, ЕООД, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

 

Отговор:

Здравейте,

10% е  корпоративния данък /данък печалба/ върху годишната печалба на фирмата. Крайният срок на плащане на данъка  е до 31.03 на следващата календарна година.  Има случаи, когато този данък печалба трябва да се плаща авансово през текущата година:

  - Месечни авансови вноски - извършват се от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв.

- Тримесечни авансови вноски – извършват се от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски. По-конкретно това са лицата, чиито нетни приходи от продажби за предходната година са в диапазона от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително.

Ако желаете да разпределите печалбата /дивиденти/ на фирмата на едноличния собственик на капитала се дължат 5 % данък дивидент, тоест данъчната ви тежест става 15 %. Данъкът дивидент се заплаща в срок до края на месеца, следващ тримесечието на начисляването на дивидента. Тоест срокът за внасяне на дължимия данък е обвързан с датата на вземането на решение за разпределянето на дивидент.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави!

Web Analytics