Данъци върху наем - калкулиране и заплащане

Данъци върху наем - калкулиране и заплащане

2017-06-26 15:21:16
Данъци върху наем - калкулиране и заплащане

Данъци върху наем -

калкулиране и заплащане  счетоводни услуги, наем, данък, плащане, калкулация, софия, пловдив, бургас, русе

 

Въпрос:

Здравейте,
Бих искал да ви попитам до кога трябва да платя данъци върху наем ? Как мога да ги заплатя ? Как мога да ги калкулирам ?

 

Отговор:

Здравейте,

Данъците от доходи на физическите лица за 2016 г. се декларират и заплащат до 30.04.2017 г. в ТД на НАП по адресна регистрация. 
Ако наемите са Ви изплащани от юридически лица, трябва да имате служебна бележка за изплатените Ви суми и авансово удържания данък през 2016 г. 
Ако е наемите са Ви изплащани от физически лица е следвало през 2016 г. да сте декларирали и правили авансови вноски за дължимия данък за първите три тримесечия на годината. 
До 30.04.2017 г. с годишната данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ следва да декларирате получените суми от наеми, авансово удържаните/платените вноски за данък и остатъка за довнасяне.

Изчисленията за данъка се правят, като от цялата сума на получените наеми приспадате 10% като нормативно признати разходи за поддръжка на имота, и върху останалите 90 % от получените суми изчислявате 10% данък доходи от наеми.

Надяваме се да сме Ви били полезни

Поздрави.

 

 

Web Analytics