Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Граждански договор. Особености

Граждански договор. Особености

Граждански договор. Особености

Граждански договор. Особености   регистрация на фирма, счетоводни услуги, граждански договор, възложител, изпълнител, счетовоство, счетоводно обслужване, русе, бургас, софия, пловдив

 

Въпрос 1:

Здравейте !
Бих желал да Ви помоля за малко информация относно гражданските договори. Доколкото знам това са договори за извършена услуга между две страни ? Има ли обаче кой да контролира това (по-точно - ако услугата наистина е свършена, но другата страна каже, че не е (или, че не е доволна) какво се случва) ? Трябва ли лицето, което извършва услугата, да декларира получаваната сума за доход и съответно трябва ли да я облага и ако да, по какъв начин (включително ако е пенсионер или студент) ? Също така какви са основните ползи и недостатъци (ако има такива) от сключването на граждански договор ? И до какво може да доведе неспазването му (нарушаването) на някоя от двете страни ? 
Получиха се няколко въпроса, но са по една и съща тема. Бих се радвал ако ми отговорите.
Успешен ден !

 

Отговор 1:

Здравейте:

Извършената работа при гражданските договори винаги трябва да е придружена с подписване на приемо-предавателен протокол от двете страни ( и на самия граждански договор преди започване на извършване на услугата).

Ако има двустранно подписан граждански договор и една от страните не спази клаузите на договора, изправната страна може да си търси правата по съдебен ред.

До 30.04. на следващата година Изпълнителя също е задължен да декларира получените през предходната година суми по граждански договори с годишната си данъчная декларация по чл.50 от Закона за Данъка върху Доходите на Физическите Лица (ЗДДФЛ).

Санкциите за неподаване на декларации започват от 500 лв.

Надяваме се да сме били полезни.

Поздрави.

 

Въпрос 2:

Здравейте !

Благодаря за бързия и все толкова точен отговор ! Получих желаната информация. Имам само няколко други въпроси, на които съм сигурен, ще можете да отговорите и бих се радвал ако се случи. 
Става на въпрос относно самия граждански договор. Доколкото знам той е стандартен (т.е има го като бланка, попълват се обичайните данни от ЛК, както и срок, а нещо по-специфично има ли, на което е важно да се обърне внимание (клаузи или нещо подобно) най-вече от страна на изпълнителя ? Примерно ако става на въпрос за нещо по-дългосрочно (повече от месец), този приемно-предавателен протокол всеки месец ли трябва да се издава според свършената работа и изплатената сума. 
Направи ми впечатление предпоследното изречение - че при неспазване на договора една от страните може да търси правата си по съдебен път. В случая неспазването му от страна на възложителя е ясно в какво се изразява - в неизплащане на сумата в срок, а на изпълнителя ? На няколко места видях, че възложителят не се явява контролен орган на изпълнителя и трябва да приеме изпълнението такова, каквото е, вярно ли е това ? Също така възможен ли е вариант, при който изпълнителят да е свършил работата съвестно, а пък възложителя да кажем "си измисли" някаква причина и каже, че не е доволен (и какво се прави в такъв случай) ? Последното ми запитване е Как се разваля граждански договор, понеже видях най-различни мнения ? 
Също така изпълнителят трябва ли да упомене за получаваните суми в данъчната си декларация и съответно трябва ли (той) да плаща данък ? Разбрах, че имало някакви намаления за граждански договори при осигуровките, когато става на въпрос за пенсионери или студенти (тези осигуровки нали се плащат от възложителя) ?
При неспазване на граждански договор и спечелване на дело от една или друга страна до какво може да се стигне ?
Надявам се да не Ви създавам много затруднения с това запитване и отново - бих бил много благодарен ако отговорите на тези кратички въпроси.
Поздрави !Отговор 2:

Здравейте,

Ако сте прочели внимателно отговорите, трябва да сте забелязали, че осигуровките се дължат от двете страни - Възложител и Изпълнител, данъка се дължи от Изпълнителя, но всички се събират ( удържат) , внасят и декларират от Възложителя.

От своя страна Изпълнителя, на база издадени служебни бележки за изплатени възнаграждения и удържани суми за осигуровки и данъци, попълва годишна данъчна декларация за получените доходи и удържаните осигуровки и данъци от положен труд ( по трудови и граждански договори) през съответната година.

При по-продължително изпълнение на граждански договор, приемо-предавателен протокол се подписва при всяко разплащане на пари между страните ( за да се знае за какъв обем работа от договореното  колко се заплаща).

Относно приемо-предавателния протокол - действително в него се описва какво реално е изпълнено. И ако изпълненото не отговаря на договореното в подписания граждански договор, то Възложителя има право да не изплаща точно договореното колиечество и качество на възложената работа, а да заплати само това което е изпълнено ( като количество и качество).

При определяне на основата за определяне на осигуровките, получената сума по граждански договори се намаля с 25% нормативно признати разходи. Например, ако по протокол сте извършили работа за 500 лв., преди да се изчислят осигуровките, горната сума се намаля с 25% (125 лв. ) и върху остатъка ( 375 лв.) се изчисляват дължимите осигуровки за сметка на Изпълнителя и за сметка на Възложителя.

Изпълнителя задължително трябва да впише в годишната си данъчна декларация изплатените възнаграждения по граждански договори, въз основа на издадените му служебни бележки от Възложителя.

Поздрави.

Web Analytics