Внос на стоки от Финландия.

Внос на стоки от Финландия.

 

Въпрос:
Здравейте!

Искам да Ви задам няколко въпроса, които не са ми ясни.

  • Каква фирма ми е необходима, за да бъда официален вносител на стока /дрехи/ пристигащи от Финландия?
  • Какви се очаква да бъдат разходите ми, освен закупуването на конкретната стока?
  • С една фирма мога ли да изпълнявам всичките услуги: да внасям стока от Финландия в България, да продавам стоката в България - онлайн, както и да продавам на едро стока, която ще произвеждам в България с моя марка.

Надявам се, че съм успял да задам правилно въпросите си.

Благодаря предварително!

 

внос на стоки, създаване на фирма, разходи на фирмата, ДДС регистряция, счетоводни услуги, Варна, Русе, Пловдив, Бургас, София

Отговор:

Здравейте,

Едно обикновенно ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) ще Ви е напълно достатъчно за описаните от Вас дейности. През него ще можете да извършвате неограничен брой дейности, включително споменатите по-горе.

Относно разходите, които Ви предстоят:

1. Разходи по откриване на фирма:

- начален капитал - при регистрация на фирма, трябва да се открие набирателна сметка, в която да се внесе началният капитал на фирмата - минималният размер е 2,00 лв.

- държавни, банкови и нотариални такси - 130,00 лв. - 160,00 лв., в зависимост от банката в която изберете да откриете своята набирателна сметка.

- ако не можете сама да си изготвите и входирате документите за регистрация на фирма, най-вероятно ще се наложи да ползвате услугите на адвокат/счетоводител за това. Тук цените също варират от 300.00лв до 500.00лв

2. Разходи за осигуровки

- в качеството си на собственик и управител на фирмата, ще трябва да се самоосигурявате. Минималните месечни осигурителни вноски за тази година са 198,00 лв. Ако вече се самоосигурявате на друго основание и/или ако вече сте осигурена върху максималният осигурителен доход (за тази година 3400,00 лв.), то няма да дължите месечни осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице.

- ако имате назначен персонал ще дължите осигурителни вноски, изчислени върху уговорената заплата. Месечните осигурителни вноски са в размер на около 50% от чистата сума за получаване (нетната заплата).

3. Разходи за данъци

- данък печалба - в края на годината, ако фирмата Ви е реализирала печалба, ще дължите 10% данък върху реализираната пречалба

- данък дивидент -  в края на годината, ако фирмата Ви е реализирала печалба, след като е платен вече данък печалба, ако решите да си вземете тази печалба за Вас, като физическо лице, ще дължите допълнителни 5% данък дивидент.

4. ДДС (данък добавена стойност) - в зависимост от дейността Ви, реалзираните обороти, какви са ви клинетите (физически и/или юридически лица) и къде се намират те има различни хипотези за регистрация по ДДС. В описаната от Вас дейности можем да изолираме 3 случая, в които може да се наложи регистрация по ДДС:

- при достигане на продажби на територията на България от 50 хил. лв. за последните 12 месеца. В този режим на регистрация ще трябва да начислявате 20% ДДС върху стойността на Вашите продажби. Ако в рамките на икономическата си дейност сте направили разходи, за които сте получили фактури с включено в тях ДДС, то това ДДС ще можете да си го приспаднете от ДДС-то което ще дължите във Вашите продажби. Ежемесечно в срок до 14-то число трябва да внасяте разликата от ДДС-то, което дължите и ДДС-то, което можете да си приспаднете.

- при "внос" на стока от държави, членки на ЕС (точният термин е вътреобщностно придобиване). Когато за календарната година направите вътреобщностни придобивания на стойност по-висока от 20 хил. евро, ще трябва да се регистрирате задължително по ДДС. Тази регистрация не води след себе си реално задължение за плащане на ДДС. Режима е чисто регистрационен със задължение да се декларират вътреобщностните придобивания.

- ако получавате услуги от юридически лица извън България или предоставяте услуги на юридически лица в Европейския съюз, също ще трябва да направите регистрация по ДДС. В бизнеси като Вашия е често срещано явление да плащате за реклами на Google. Facebook или да ползвате услугите на чуждестранни онлайн-платформи (Etsy, Amazon. Shopify и др.). Ползвайки подобна услуга, веднага имате задължение за регистрация по ДДС. В този режим ще дължите 20% ДДС върху стойността на получените услуги от лица извън България.

5. Счетоводство - разбира се, ако нямате възможността или нужната компетенция да си движите сам счетоводството на фирмата, да подавате в срок нужните декларации и да следите за това да няма разминавания между Вашата дейност и законовите норми, ще имате нужда от счетоводител. Месечният разход за счетоводство ще зависи от няколко фактора - обхват на дейността, документоборот, наличие на ДДС регистрация, персонал и др.

Надяваме се, че сме Ви били полезни!

Поздрави!
Оставете вашето мнение


Невалидно

Невалиден