Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Болничен и платен отпуск без трудов стаж

Болничен и платен отпуск без трудов стаж

2017-05-02 13:10:18
Болничен и платен отпуск без трудов стаж

Болничен и платен отпуск

без трудов стаж   счетоводни услуги, болничен, отпуск, трудов стаж, работно време, трудов договор, майчинство, софия, бургас, пловдив, русе 

 

Въпрос:

Здравейте, назначена съм като логопед на 4часа от 06.02.2017 и ми е първо работно място по трудов договор и нямам трудов стаж. Имам ли право на болничен и на платен отпуск, и ако да по кои членове, защото ми казаха,че нямам такова право и че трябва да имам 6 месечен трудов стаж за болничен и 8 месечен за отпуск.

 

Отговор:

Здравейте,

Това което са Ви казали е абсолютно вярно. Според Кодекса за социално осигуряване:

(чл. 4, ал.1 - 4 и ал. 9, чл. 4а и чл. 11, 12 и 13а от КСО)

2. Условия за придобиване право на парично обезщетение при временна неработоспособност

Право на парично обезщетение за времето на отпуск поради временна неработоспособност се придобива при наличието на следните условия:

към деня на настъпване на временната неработоспособност лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство, т.е. да упражнява трудова дейност, която е основание за осигуряване и да са внесени или дължими осигурителни вноски върху получено, начислено или неначислено трудово възнаграждение;
лицето да има най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство. Това изискване не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст и за придобиване право на парично обезщетение за трудова злополука и професионална болест. Шестмесечният стаж може да бъде прекъснат или непрекъснат, да е положен при различни работодатели, като не е задължително да е положен непосредствено преди излизането на лицето в отпуск поради болест;
да е разрешен отпуск поради болест, т.е. да е издаден болничен лист от органите на медицинската експертиза.

Съгласно чл.155, ал. 2 от Кодекса  на труда:

При постъпване на работа за първи път работника или служителя може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж.

Надяваме се да сме Ви били полезни

Поздрави.

 

 

Web Analytics