Харесайте ни във Facebook

By MAXCART
Моля изчакайте...10 секунди Затвори

Командировка с личен автомобил за служебни цели. Отчитане

Командировка с личен автомобил  за служебни цели. Отчитане

Командировка с личен автомобил

за служебни цели. Отчитане   счетоводни услуги, счетоводна къща, счетоводител, служебен автомобил, личен автомобил, пътни, квартирни, служебни цели, софия, русе, пловдив, бургас

 

Въпрос:

Здравейте,
Интересува ме, как е прието в България да се заплаща използването на личен автомобил за служебни цели? Заплащането включва ли освен гориво, смазочни материали и % амортизация? Става въпрос за командироване на служител в провинцията, на служебно мероприятие и се налага той, да пътува с личния си автомобил.

 

Отговор:

Здравейте,

По поставения от Вас въпрос за признаването на разходите за командировка с личен автомобил за служебни цели можем да дадем следния отговор:

В заповедта за командироване се описва какви разходи дружеството ще признае на командирования в три направления - дневни разходи ( дневни пари ), разходи за нощуване( т.нар. квартирни пари ) и транспортни разходи ( пътни пари). Вие може да определите размер на разходите какъвто смятате за разумен за всеки един от тези три вида. И това което запишете в заповедта за командироване ще трябва да изплатите на командированото лице. Друг е въпроса, кои и колко от разходите за командировка ще Ви бъдат признати за данъчни цели.

За данъчни цели се признават разходите за пътуване и престой, когато едновременно са извършени следните условия: пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице; разходите са за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или разходите за пътуване и престой на физически лица, които са наети от предприятието по извънтрудови правоотношения (граждански договори), управители, членове на управителни и контролни органи на данъчно задълженото лице.За да бъдат данъчно признати, изплатените пътни и квартирни пари трябва да бъдат документално обосновани чрез първичен счетоводен документ (фактура, протокол, бордна карта, разписка или квитанция за платени магистрални и др. такси, пътен лист, пътна книжка).

За да спазите нормативната база трябва да се съобразите основно с Наредбата за командировките в страната. Там са определени точно какво се признава за разход на дружеството, а именно:

Пътни пари
При командировки в страната се заплащат пътни пари за отиване до мястото на изпълнение на задачата и обратно, тук се включват и разходи за ползване на обществен транспорт в рамките на населеното място, където е командировано лицето. Командироващата страна определя вида на използвания транспорт, като в заповедта се посочва превозното средство. Допуска се и командированото лице да използва лично МПС, в този случай му се изплащат пътни пари, равни на равностойността на изразходваното гориво по най-икономичния режим, определен от производителя на това МПС.

Дневни пари
При командировки в страната, когато командированото лице остава да нощува в мястото на командировката, се заплащат дневни пари по 20 лв. за всеки ден от командировката. Когато лицето изпълнява служебните си задължени през по-голямата част от работното време в друго населено място без нощуване, се изплащат по 10 лв. на ден. Трябва да се има предвид,че ако изплатените дневни пари надхвърлят двукратния размер на така определените суми, съгл. чл.26, ал.6 от ЗДДФЛ тези суми са облагаеми с данък върху доходите ( за сумата на превишението).

Квартирни пари
При командировки в страната квартирните пари се признават в пълен размер съгласно заповедта за командировка.Доказват се фактура за ползван хотел или друго място за настаняване.

Надяваме се да сме били полезни 

 

Web Analytics
x
Този уеб сайт използва бисквитки. Използвайки този сайт вие се съгласявате с условията на ползване Повече информация . Съгласен съм